<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=394357374274339&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
visualisering av måling og rapportering
Henrik Breimyr12.mars.20242 min read

Hvordan gjøre måling og rapportering av markedsføringsaktiviteter?

Tenker du som markedssjef ofte på hvordan du kan tydeliggjøre verdien av deres innsats? Og hvordan jobben dere gjør faktisk bidrar til selskapet bunnlinje?  

Hva om jeg sa at ved å bruke en metodisk tilnærming til måling og rapportering av markedsføringsaktiviteter kan du enkelt få oversikt over dine kampanjers avkastning på investeringen (ROI)? 

Interresant? I denne artikkelen får du en veiledning som integrerer beste praksiser fra feltets eksperter, designet for deg i markedsavdelingen innenfor energi-, teknologi-, og produksjonsindustrien. 

 

Forståelse av Markedsførings-ROI 

Markedsførings-ROI (Return on Investment) kvantifiserer avkastningen på markedsføringsinvesteringer i forhold til deres kostnader. Det er avgjørende for markedsføringssjefer å ikke bare fokusere på umiddelbare finansielle avkastninger, men også vurdere langsiktige strategiske fordeler som merkevarebygging og utvikling av kunderelasjoner. 

Les også: Slik kan du måle resultatet av markedsføring

 

Måling 

I moderne markedsføring må vi se på hvordan kampanjer fungerer overalt hvor kundene våre er. Dette betyr at vi må bruke et felles system for å forstå effekten av markedsføringen vår. Ved å bruke smarte verktøy kan vi få dypere innsikt og unngå feil, slik at vi bedre forstår hvordan forskjellige reklamekanaler jobber sammen. 

 

Sette klare mål og bruke automatiseringsverktøy 

Suksessen til enhver markedsføringsstrategi begynner med klare mål. Det er viktig å definere spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART) mål som gjenspeiler både kortsiktige og langsiktige forretningsmål. Vil du genere X antall nye leads, øke følgerskaren din på sosiale medier eller trafikken inn til nettstedet ditt?

Ha det klart å tydelig for deg selv FØR du starter. Ved å implementere markedsføringsautomatiseringsverktøy slik som HubSpot og Google Analytsics,  kan du effektivt spore og analysere data, noe som gjør prosessen med å måle ROI og andre nøkkeltall enkelt. 

Les også: Hvordan få flere leads med automatiseringsverktøy

 

Fremme samarbeid mellom salg og markedsføring 

En tett integrasjon mellom salgs- og markedsføringsteamene er essensielt for å samle inn og tolke data på en måte som nøyaktig reflekterer markedsføringsaktivitetenes effektivitet. Dette samarbeidet sikrer at kvaliteten på leads og deres konverteringsrater blir grundig evaluert, og gir et klarere bilde av markedsføringskampanjers direkte påvirkning på salg og inntekter. 

 

Praktiske industrieksempler 

  • Energi: Et energiselskap kan sette et mål om å øke bevisstheten om fornybar energi gjennom en informasjonskampanje. Ved å spore engasjementet på sosiale medier og nettsidetrafikk knyttet til kampanjen, kan selskapet måle effekten av sine markedsføringsaktiviteter på forbrukernes oppfatning og adferd. 
  • Teknologi: For en programvareutvikler kan suksess måles i antall nedlastinger etter lanseringen av et nytt produkt. Ved å bruke sporingsteknologi kan selskapet identifisere hvilke markedsføringskanaler som driver mest trafikk og konverteringer, og tilpasse sin strategi deretter.  
  • Produksjon: Et produksjonsselskap som introduserer en ny produktlinje kan fokusere på leadsgenerering gjennom industrielle messer og digitale kampanjer. Analyse av deltakelse, forespørsler og salgsrate etter disse aktivitetene gir innsikt i kampanjens effektivitet. 

 

Viktigheten av teknologi og dataanalyse 

Bruk av teknologiske verktøy for datainnsamling og måling sparer ikke bare tid; det gir også dypere innsikter som kan drive strategisk beslutningstaking, og kan brukes til å lage enda mer effektiv markedsføringskampanjer senere. 

 

Konklusjon 

Forenkling av måling og rapportering av markedsføringsaktiviteter krever en balansert tilnærming som kombinerer strategisk planlegging med teknologisk innsikt.

Du som markedssjef bør fokusere på å sette klare mål, fremme tverrfunksjonelt samarbeid, og utnytte avanserte analytiske verktøy.

Dette vil ikke bare effektivt maksimere investeringsavkastningen deres, det vil også tydeligjøre deres bidrag til bunnlinjen.  

 

 

avatar

Henrik Breimyr

I Leadify hjelper Henrik våre B2B kunder med akkurat det. Hvilke historier skal fortelles, og hvordan skal du fortelle dem? I samråd med kundene produserer Henrik ulikt innhold til deres ulike plattformer, alt etter kundens behov og ønsker.

KOMMENTARER