<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=394357374274339&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Hva er CRM? Hva er ERP? Og hva er likheten og forskjellen?
Øyvind Jacobsen15.januar.20206 min read

Hva er CRM? Hva er ERP? Og hva er likheten og forskjellen?

Hva er CRM? Hva er ERP? Og hva er likeheten og forskjellen?

ERP og CRM er viktige forretningssystemer i moderne virksomheter. Mange ledere blander de to begrepene. Særlig når de tror at de kan få et 'fullverdig CRM' som en modul i ERP-systemet. Her får du vite det viktigste, så du kan velge riktig og åpne muligheten til å høste store gevinster for selskapet ditt.

I denne artikkelen får du:

 1. Hva er CRM?
 2. Hva er ERP?
 3. Hva er likheten og forskjellen mellom CRM og ERP?

Disclaimer: Vi gjør oppmerksom på at Leadify er HubSpot-partner, en programvareleverandør av blant annet CRM. I denne artikkelen ønsker vi på en mest mulig nøytral måte å belyse et grunnleggende valg som mange selskaper står ovenfor, med valg av CRM-system - uavhengig av om HubSpot skulle være en av flere aktuelle løsninger for dine behov.

1. Hva er CRM?

CRM betyr Customer Relations Management. Når vi snakker om CRM, så mener vi vanligvis CRM-programvare, eller CRM-system. 

CRM er prosesser og systemer for å håndtere en bedrift sin kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder, altså prospects og leads.

CRM kan omfatte alle deler av kjøps- og kundereisen, fra første kontakt og til daglig samhandling i etablert kundeforhold.

Et CRM-system kan altså brukes til å organisere, automatisere og samkjøre innsatsen på markedsføring, salg og kundeservice. Med andre ord, så godt som all kundekontakt. Dermed kan du si at:

Et moderne CRM-system er en alt-i-ett løsning for kundekommunikasjon i stedet for at markedsavdelingen, salg og kundeservice skal ha (minst) tre forskjellige systemer for å håndtere kontakten med en og samme kunde.

Les også: Last ned gratis guide for ledere: Din guide til vekst med CRM.

Eksempler på moderne CRM i praksis:

 1. En nettside med nyttig informasjon som bloggartikler om faglige tema og hjelpeartikler med spørsmål & svar rundt tjenester og produkter
 2. Synliggjøre nyttig og hjelpsomt innhold i andre kanaler, som Google, LinkedIn eller å tilby abonnement på e-post med nyheter og faglige tips
 3. Landingssider med påmelding til kurs, webinar, messer, seminar og andre kundeaktiviteter
 4. Logge og følge opp selgere sine tilbud til eksisterende og nye kunder
 5. Svare på kundehenvendelser i ulike kanaler som chat, e-post, telefon og måle om kundene er fornøyde med kundesupport

Gjennom årenes løp har CRM utviklet seg til å omfatte alle deler av kundeopplevelsen, fra A til Å. Tenk på CRM i dag som en sirkulær tidslinje, et slags hjul:CRM Markedsføring Salg ServiceProsessene i et CRM-system starter ofte med å identifisere hittil ukjente potensielle kunder (prospects) som oppdager dere i digitale kanaler som nettsidene, søkemotorer eller sosiale medier som LinkedIn. Dette kan også være eksisterende kunder med potensielt nye oppdrag (prosjekter) som dere ennå ikke vet om.

Det er mulig å identifisere hvem disse er, gjennom handlinger på nettsidene som å laste ned innhold, abonnere på nyheter, chatte eller andre ting.

Slik blir det mulig å følge opp de mest interessante salgsmulighetene (leads) digitalt, i den tidlige 'oppdage- og bli-kjent-fasen'. Noen av disse vil dere klare å modne frem og lede gjennom en salgsprosess og inngå et kundeforhold.

Tips: Hvordan få flere leads med verktøy for CRM, automatisering og CMS?

Når kundeforholdet er etablert gjelder det å gjøre kunden mest mulig fornøyd med leveransen, blant annet gjennom god service og kundesupport.

Nå er sirkelen sluttet og 'CRM-hjulet' tilbake til start:

 • Har dere klart å skape en god opplevelse gjennom hele kundens reise? Da øker du muligheten for å selge på nytt
 • God kundeopplevelse skaper mersalg, oppsalg eller gjensalg

Dermed øker kunden sin verdi og levetid (LTV/levetidsverdi) for dere. Les mer om Levetidsverdi under punkt 9 i denne artikkelen.

Eksempler på CRM-systemer: SuperOffice, Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Marketo og mange flere.

Les også: Hvordan sette opp et CRM-system og lansere med suksess?

2. Hva er ERP?

ERP betyr Enterprise Resource Planning. Når vi snakker om ERP, så mener vi vanligvis ERP-programvare eller ERP-system. 

Et moderne ERP-system kan brukes til å øke effektiviteten i forretningsprosessene, først og fremst internt i din bedrift.

Et ERP-system kan brukes til å organisere, automatisere og samkjøre innsatsen på tvers av avdelinger som økonomi, finans og regnskap, lagerstyring, logistikk og innkjøp, produksjon, personal og lønn, prosjekter, salgsoppfølging og analyse. Dermed kan du si at:

Et moderne ERP-system er en alt-i-ett løsning for så godt som alle interne forhold i driften av en virksomhet i stedet for at produksjonsavdelingen, finans, logistikk og andre avdelinger skal ha flere systemer for å håndtere den daglige driften.

I likhet med CRM gir ERP mulighet for rask deling av standardisert informasjon gjennom alle avdelinger. Ansatte legger inn informasjon i ERP-systemet, og skaper et øyeblikksbilde av driftssituasjonen i hele bedriften. 

Problemer innenfor ett område vil generere varsler i andre områder som kan bli berørte. Dette lar de ulike driftsavdelingene ta høyde for problemer før det faktisk blir et problem i den aktuelle avdelingen.

Kort sagt, når du lar virksomheten dele og ta i bruk disse dataene, gir ERP en metode for å effektivisere forretningsprosesser over hele linjen.

Eksempler på ERP-systemer: Visma, Oracle, 24seven office, Microsoft Dynamics, SAP og mange flere.

3. Hva er likheten og forskjellen mellom CRM og ERP?

Likheten mellom CRM og ERP er at begge deler handler om å øke bedriftens lønnsomhet. Men der slutter det egentlig, fordi ERP- og CRM-systemer er to ganske forskjellige tilnærminger for å øke lønnsomheten.

Kort og enkelt;

 • Du kan investere i ERP og CRM, hver for seg. Og du kan investere i ERP og CRM samtidig, det er ofte en veldig god idé
 • Men ... du kan ikke investere i ERP og tro at du får et fullverdig CRM også. Og du kan heller ikke investere i CRM og tro du også får et fullverdig ERP 

Så ... hvilken vei skal du gå? Nøkkelspørsmålet er: Hva er målet ditt? Helt grunnleggende:

 • CRM handler om å øke inntektene. CRM jobber for å øke fortjenesten ved å produsere større salgsvolum.
 • ERP handler om å redusere kostnadene. ERP fokuserer på å redusere overhead og kutte kostnader. Ved å effektivisere forretningsprosesser reduserer ERP mengden av kapital som brukes på disse prosessene.

Der CRM handler om å 'kommunisere med kunden', så handler ERP om å 'styre virksomheten' - din bedrift.

Mange ledere tror at de kan få fullverdige ERP og CRM i ett og samme system, så lenge ERP-systemet har en CRM-modul for marketing, salg og kundeservice. Mange ERP-systemer har nettopp det.

Uten å gå i detalj i denne artikkelen, så vil du raskt merke at en CRM-modul i et ERP-system ikke er i nærheten av å levere det et moderne CRM-system kan, som for eksempel HubSpot eller Marketo.

For eksempel, en CRM-modul i et ERP-system kan ikke brukes til å tiltrekke seg prospects, leads og kvalifiserte salgsmuligheter fra potensielle kunder som dere ikke allerede kjenner. Eller salgsmuligheter i etablert kundeportefølje som en av deres selgere ikke har oppdaget ennå.

Det kan bare et moderne, fullverdig CRM-system hjelpe dere med.

Enkelte selskaper har såpass avanserte behov at de faktisk bruker to CRM-systemer, som for eksempel HubSpot og Salesforce i kombinasjon. Det bare understreker poenget.

Derfor er spørsmålet enkelt:

 1. Er ditt mål å øke salget og inntektene? Da trenger du CRM
 2. Er ditt mål å kutte kostnader og effektivisere? Da trenger du ERP
 3. Er målet begge deler? Da trenger du både CRM og ERP, som eventuelt kan integreres for de som ønsker (de færreste trenger egentlig det)

Konklusjon: Skal du ha vekst og økte inntekter, så er svaret CRM. Løsningen er i de fleste tilfeller ikke ERP med innebygget CRM-modul.

Her kan du lese mer om valg av CRM-løsninger:

Klikk og last ned Din guide til vekst med CRM

 

Bilde: LinkedIn Sales Navigator på Unsplash

avatar

Øyvind Jacobsen

Øyvind er forretningsrådgiver og daglig leder i Leadify, og har mange års erfaring med forretningsutvikling, salg og markedsføring. Slår du opp "livsnyter" i ordboka finner du Øyvind. Han verdsetter fritid. Han elsker å bruke hendene. Å gjøre noe, enten det er å banke på gammelt trehus, grave litt i hagen, lage kreativ mat og selvbrygget drikke.

KOMMENTARER

RELATERTE INNLEGG